Hinnoittelu

ASTEELLA OPISKELEVAT

Mahdollisuus harjoitella akatemiavalmentajan johdolla keskimäärin kaksi kertaa viikossa oppilaitoksensa lukuvuoden aikana, pois lukien Lukion päättöviikot. 180€/lukuvuosi

PERUSASTEEN 8. JA 9. LUOKALLA OPISKELEVAT

Mahdollisuus harjoitella akatemiavalmentajan johdolla 2 kertaa viikossa oppilaitoksensa lukuvuoden aikana. Osa lajeista järjestää lajivalmennusta myös Lukion päättöviikkojen aikana. Perusasteen 8.- ja 9. luokkalaiset lukuvuonna. 180€/lukuvuosi

Perusasteen 7 lk yleistaitovalmennus

Mahdollisuus harjoitella akatemiavalmentajan johdolla kerran viikossa lukuvuoden ajan, pois lukien koulujen lomaviikot. Yleisvalmennusta järjestetään niillä yläkouluilla joihin ryhmään saadaan riittävästi osallistujia. 90€/lukuvuosi

Henkilökohtainen lajivalmennus

Akatemiaan kuuluvilla Mikkelin Lukion opiskelijoilla on myös mahdollisuus harjoitella omatoimisesti henkilökohtaisen valmentajan tekemän kausisuunnitelman mukaisesti akatemian harjoitteluaikoina. Raportointi harjoittelusta Lukion ohjeiden mukaisesti. Harjoittelu tulee tapahtua valvotusti, joko niin että henkilökohtainen valmentaja on läsnä harjoituksessa, urheilija ilmoittautuu jollekin lajiryhmän valmentajalle harjoittelupaikalla tai raportoi harjoittelusta sovitusti Mikkelin Lukiolle ja varmentaa näin kursseihin vaadittavan läsnäolon harjoittelussa. Urheilijat valitaan tapauskohtaisesti. Valmennuksesta ei korvata kuluja henkilökohtaiselle valmentajalle. Ei lukukausimaksua.

XAMK Opiskelijat

XAMK opiskelijat voivat osallistua joko lajiharjoitteluryhmiin tai harjoitella henkilökohtaisen valmentajan johdolla. XAMK tukiurheilijat valitaan yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Valitut urheilijat sitoutuvat olemaan pienimuotoisesti käytettävissä XAMK markkinointiin ja heillä on mahdollisuus saada henkilökohtaisia tukipalveluita urheiluunsa. Vuosittain tukiurheilijoita valitaan noin 5-7 kappaletta. Muut XAMK urheilijat kuin valitut tukiurheilijat voivat osallistua lajiryhmien harjoituksiin. XAMK urheilijat hakevat Etelä-Savon Urheiluakatemian hakuprosessin kautta. XAMK tukiurheilijoilla ei lukukausimaksua.