Urheilijan kaksoisura

Kaksoisuramallit

  • Urheilu ensimmäisenä ammattina
  • Urheilun ja opiskelun yhdistäminen
  • Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä

Kaksoisuran mahdollistaminen on suomalaisen urheilun arvovalinta.

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelun tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä.

Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu -uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.